سیاهه های یک پدر

انَا و علی ابَوَا هذِهِ الاُمَّه

انسانهای قوی

پسرم... دخترم...

انسانهای ضعیف وقتی عاشق میشوند ممکن است برای از دست ندادن عشقشان مقابل خدا هم بایستند...


انسانهای معمولی وقتی عاشق میشوند میتوانند بدون فکر کردن به رضایت خدا هم عشق بورزند و عاشق باشند که البته بعید نیست اینها هم اگر در بوته آزمایش قرار گیرند به گروه اول بپیوندند


انسانهای قوی اما پایدارترین عشق و رهاترین محبت را به انسانهای دیگر دارند اما اگر خدا را از عشق و محبت شان بگیرید دیگر آنها را نخواهید یافت...


هیچ بعید نیست که در زندگی تان با انسانهایی مواجه شوید که محبت شما رو برانگیزانند و به آنها متمایل شوید... از هر کدام از این سه گروه که باشید...


این اتفاق فی النفسه ایرادی ندارد... اما بدانید دو گروه اول وقتی در این میدان قرار بگیرند آسیب خواهند دید... و از تعادل خارج خواهند شد و چه بسا در ورطه گناه می افتند


و بدانید فقط انسانهای قوی میتوانند به این حدیث جامه عمل بپوشانند و شهادت گوارای وجودشان باد:

مَن عَشِقَ فَکَتَمَ و عفَّ فمات فهو شهید

Designed By Erfan Powered by Bayan