سیاهه های یک پدر

انَا و علی ابَوَا هذِهِ الاُمَّه

مستقل ها ، تابعین بصیری میشوند...

آنقدر خوب دوستان و نزدیکانش را با خط امام و انقلاب آشنا کرده بود و آنها را عاشق اسلام کرده بود که وقتی خودش به "تظاهری طولانی مدت تا لحظه شهادتش"، از خط انقلاب فاصله گرفته بود و سنگ منافقین کور دل را به سینه میزد و امام خمینی و شهید بهشتی و امثال آنان را زیر سوال میبرد ، کسی از دوستانش به تبعیت از او، از انقلاب فاصله نگرفت...

 

چیزی که هنوز برایم هضم نشده این است که چطور میشود کسی در 24 سالگی به این حد از استقلال شخصیتی برسد؟!!!

محمد شبیه هیچ کس نبود...

از شدت استقلالش عاشق امام و انقلاب و اسلام بود...

 

محمد به من یاد داد که فقط انسانهای مستقل ، تابعین خوب و محکم و بصیری برای اهل بیت علیهم السلام میشوند...

باید بروم...

ببینم این حجم از استقلال و استحکام شخصیتی از کجا نشات میگیرد...اقناع فکرها خوب است...

اما بدانید فکرها همواره در معرض شیطان هستند...

دلها را دریابید...

راه دلها را جز صاحب دلها کسی نمیداند...

به سوی هو برویم...اگر میخواهی دل خودت تکانی بخورد به سوی او برو

اگر میخواهی دل همسرت را تکان بدهی ، به سوی او برو

اگر میخواهی دل خانواده و اقوامت را تکان بدهی ، او

اگر میخواهی دل جامعه ات را تکان بدهی، او...

مبادا فکر کنی به هنرِ زبان و بیان و رفتار و اعمال میتوانی دلی را حرکت بدهی...

 

ز احمد تا احد یک "میم" فرق است

جهانی اندر این یک "میم" غرق است...

Designed By Erfan Powered by Bayan