سیاهه های یک پدر

انَا و علی ابَوَا هذِهِ الاُمَّه

حلقه مفقوده بین علم و حکمت

فرزندم:

بدان که علم نور است اما...

حکمت نور علی نور است...

حلقه ی متصل و منفصل علم با حکمت ، حقیقت و صفتی است به اسم صبر و حلم...

همواره جامعه بیشترین صدمه را از عالمانی میبیند که صبر و حلم ندارند...

یعنی این صفت در نفسشان نهادینه نشده...

همیشه در مصاحبت و معیت با انسانهای کم صبر محتاط باش و به غایت تدبیر کن... چون ناخواسته به تو شر میرسانند...

اگر در حقیقت صفت صبر و حلم تامل کنی می یابی که این صفت بر تمام صفات حسنه دیگر امامت دارد... یعنی تمام صفات حسنه دیگر باید قائم بر صبر باشند...

و تفاوت صبر  و تعلل را فقط "بصر" مشخص میکند...

و برای بصیر شدن راهی نداری جز رفتن در دامن "سلسله ی ولایت"


مردها ایستاده میمیرند

فرزندم:

هر وقت خواستی معنای " الرجال قوامون علی النساء " رو برای دوستهات به صورت ساده و روان بیان کنی میتونی اینطور بیان کنی:

مردها ایستاده میمیرند... اگر واقعا "رجل" باشن نه تنها زنها بلکه کل آفریده های خدا میتونن بهشون تکیه کنن...

ایستایی سرشت مردها هست...

۱ ۲ ۳
Designed By Erfan Powered by Bayan